Affaldsordning

Beboerne i Mejlgade 67 og 69 benytter affaldsøerne ude i Mejlgade. Her findes 2 containere til husholdningsaffald og en container til papir og mindre papkasser. Store papkasser skal håndteres som storskrald.

Korrekt affaldshåndtering er dit eget ansvar!

Flasker og andre glasgenstande skal smides i flaskecontainer – den nærmeste findes i Knudrissgade ud for Fitness World.

Storskrald afhentes af kommunen, men det er dig selv, som skal sørge for at bestille afhentningen og du skal placere skraldet som angivet af Århus Kommune. Selve afhentningen bestilles som beskrevet på Århus Kommunes hjemmeside om storskrald på Århus Affald/Varme. På samme side kan du også læse mere om Århus Kommunes affaldsordninger.

Du kan læse mere om storskrald, forskellige affaldstyper og deres håndtering her: Sorteringsliste Storskrald

Genstandene skal stilles på fortovet ved din fordør (IKKE ved nærmeste gadehjørne, i baggården eller ved affaldsøerne) senest kl. 06.00 om morgenen på afhentningsdagen, eller evt. tidligst aftenen før.