Kælderen

Denne side skal indeholde et kort over kælderen, hvorpå det er angivet hvilke rum der anvendes af hvilke lejligheder.

Regler for anvendelse af fællesarealer skal også være angivet herpå.