Ekstraordinær generalforsamling 2013 blev afholdt 15. maj 2013

Indkaldelse og referat kan findes her generalforsamling.

På generalforsamlingen blev det besluttet at finansiere et nyt tag ved at frasælge tagetagen til ejerlejligheder.

Bestyrelsen er i fuld gang med at fremsende udbudsmateriale til 5 forskellige leverandører og forventer at modtage tilbud henover sommeren.
Bestyrelsen vil indkalde til et informationsmøde når vi har bearbejdet tilbud.
Vi vil desuden holde jer informeret på denne side.

Ekstraordinær generalforsamling 2013 den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Café Sappho

Siderne om bestyrelsen, ejerlisten og beboerlisten er opdateret.

Indkaldelsen er den 6/5 udsendt til alle ejerene, og kan også findes her generalforsamling.

Ordinær generalforsamling 2013 og efterfølgende opdatering af foreningens website

Ordinær generalforsamling 2013 blev afholdt søndag, den 7/4 kl. 17:00 i Mejlgade 71. Underskrevet regnskab, referat og revideret budget bliver tilgængelig fra 1/5-2013 på siden om generalforsamling. Udover de gennemførte punkter om beretning, valg af bestyrelse, revisor, vicevært, varmemester etc., så er hovedemnet om udskiftning af taget ikke færdigdebateret.
Siderne om bestyrelsen, ejerlisten og beboerlisten er opdateret.

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder snarrest til ekstraordinær generalforsamling. Nærmere tilgår.

Velkomstbrev

Velkomstbrevet er blevet opdateret.

Bestyrelsen