Generalforsamling 5. april 2016 kl. 19.00 i Café Sappho

Mere info udsendes.

Information om gadekærsprojektet i gården

Gårdlavet (fælles med Rådmand Liisbergsgade og ejendommene i gården lige nord for RM. Liisbergsgade) har i længere tid sammen med Naturhistorisk Museum og Covi Consult drøftet planer om et forsøgsprojekt, hvor man etablerer et smukt vandbassin med planter for at udsmykke vores gård.

Nu er vi endelig blevet enige om at indgå en aftale om en prøveperiode på 2 år.
1. I de 2 år oprettes anlægget gratis og stilles gratis til rådighed. Gårdlavet skal før udløb af perioden beslutte, om man vil beholde det, og dermed dække de vedligeholdelsesomkostninger, der måtte komme.

Vandmiljøet vil blive etableret i stedet for sandkassen midt i gården.
Mere info og tegninger kan læses her: Informationsmateriale i PDF format.