Gårdlauget Karré 208

Historie

Gårdlauget Karré 208 blev stiftet i forbindelse med renoveringen af gårdrummene nord og syd for Raadmand Liisbergsgade i 2005. Gårdlauget har til formål at stå for økonomien ift. gårdrummene samt renovation i Karréen.

Gårdlauget administreres af TLK ejendomsadministration

Medlemmer

Gårdlauget består af følgende ejendomme

 • Ejerforeningen Mejlgade 67-69
 • Ejerforeningen Raadmand Liisbergsgade 3-5
 • Andelsboligforeningen Raadmand Liisbergsgade 7
 • Andelsboligforeningen Raadmand Liisbergsgade 6
 • Ejerforeningen Raadmand Liisbergsgade 2-4
 • Mejlgade 71 (Privat ejendom)

Ordensreglement

 1. Gårdanlægget må kun benyttes af beboere i karreen samt disses gæster og af erhvervsdrivende og disses ansatte. Brugerne bedes medvirke til, at ordensreglerne overholdes, og at anlægget skånes og beskyttes til glæde for beboerne.
 2. Ophold på fællesanlægget efter kl. 22.00 må kun finde sted, når det ikke er til gene for de øvrige beboere.
 3. Ved brug af radio m.v. i gården skal der vises hensyn. På hverdage skal støj undgås fra kl. 22.00 til kl. 8.00, og fredag til søndag fra kl. 24.00 til kl. 9.00.
 4. Fællesanlægget skal til enhver tid holdes rent og ryddeligt. Beplantningen skal behandles hensynsfuldt.
 5. Af hensyn til de mindre børns ophold på fællesanlægget skal porte og låger altid holdes lukkede.
 6. Legetøj (f.eks. dukkevogne, legecykler, løbehjul etc.) må ikke efterlades på fællesanlægget, men skal fjernes ved legens ophør.
 7. Hunde og katte må ikke luftes på fællesanlægget. Dette gælder også for løsgående katte.
 8. Hærværk på skure, stakitter, havemøbler, legehus og beplantning m.v. medfører erstatningspligt.
 9. Renovationscontainer i Rådmand Liisbergsgade bruges af beboerne i Rådmand Liisbergsgade 2, 4, 6 og Mejlgade 71.
  Rådmand Liisbergsgade 3, 5 & 7 og Mejlgade 67 og 69 benytter containere i gården
 10. Affald må kun lægges i affaldscontainere, og disse må ikke fyldes mere, end låget kan lukkes helt. Kasseret indbo, emballage m.v. må ikke stilles i gården. Affaldsposer, der på grund af renovationsstrejke eller lignende ikke kan være i containerne, skal anbringes, så containerne frit kan køres ud. Det skal så vidt muligt undgås at smide affald ud, som kan vente til renovationen fungerer normalt.
 11. Motorcykler, knallerter og andre motorkøretøjer parkeres udenfor gården.
  Cykling i gården skal ske under hensyntagen til gående og legende. Der må ikke parkeres således, at transport af affaldscontainere sinkes.
 12. Barnevogne – parkeres primært i opgange og i skur efter aftale med ejerlavet for karré 208.
 13. Skuret i gården ved Mejlgade 67/69 bruges fortrinsvis til barnevogne og haveredskaber (d.v.s. kost, skovl, spade etc.)
 14. Cykelskur i gårdrum Syd bruges primært af Mejlgade 67/69 og andre efter aftale m. ejerlavet.
 15. Adgang til gård gennem porten i Mejlgade 67 benyttes primært af beboere i Mejlgade 67/69 og kan desuden i særlige tilfælde benyttes af de andre beboere.
 16. Nøgler til portene må ikke overdrages til uvedkommende. Portene skal holdes aflåst. De må ikke blokeres, så åbning eller lukning hindres.
 17. Ombygninger med indflydelse på gården aftales med ejerlavet for karré 208 (f.eks. ved påbygning af adgang fra stuelejligheder).
 18. Overtrædelse af ordensreglementet for gårdanlægget har samme retsvirkning som overtrædelse af reglement for enkeltejendomme.

Vedtaget på generalforsamlingen for ejerlavet for karré 208, den 30. Juni 2005