Håndværkere

Ejerforeningen har gennem årene brugt nogen forskellige håndværkere til at vedligeholde ejendommen.
Arbejde på fællesarealer skal altid aftales gennem ejerforeningen.

Vi har her oplistet nogen af de håndværkere, som kender ejendommen og som vi har haft positive erfaringer med:

 • Elektriker
  Risskov El og VVS
  Mossøvej 1, 8240 Risskov
  +45 87 43 21 10
  risskovel@mail.tele.dk
  https://www.risskov-el-vvs.dk
  Kontaktperson Jonas Kjær (+45 26 80 37 32)
 • Låsesmed
  Din Låsesmed A/S
  Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj
  +45 86 20 66 00
  info@din-laasesmed.dk
  https://www.din-laasesmed.dk
 • VVS
  Quist VVS og Bülow VVS
  Axel Kiers Vej 20, 8270 Højbjerg
  +45 86 13 12 33
  info@d-vvs.dk
  https://quist-vvs.dk
  Kontaktperson Jesper Damsgaard (+45 60604175)
 • Tømrer
  Nørgård Tømrerfirma ApS
  Elmosevej 68, Fløjstrup – 8330 Beder
  +45 20 97 00 69
  kontakt@norgaardtomrerfirma.dk
  https://norgaardtomrerfirma.dk

Generalforsamling 5. april 2016 kl. 19.00 i Café Sappho

Mere info udsendes.

Information om gadekærsprojektet i gården

Gårdlavet (fælles med Rådmand Liisbergsgade og ejendommene i gården lige nord for RM. Liisbergsgade) har i længere tid sammen med Naturhistorisk Museum og Covi Consult drøftet planer om et forsøgsprojekt, hvor man etablerer et smukt vandbassin med planter for at udsmykke vores gård.

Nu er vi endelig blevet enige om at indgå en aftale om en prøveperiode på 2 år.
1. I de 2 år oprettes anlægget gratis og stilles gratis til rådighed. Gårdlavet skal før udløb af perioden beslutte, om man vil beholde det, og dermed dække de vedligeholdelsesomkostninger, der måtte komme.

Vandmiljøet vil blive etableret i stedet for sandkassen midt i gården.
Mere info og tegninger kan læses her: Informationsmateriale i PDF format.

Ordinær generalforsamling 2014 den 3. marts 2014 kl. 19.00 i Café Sappho

Siderne med Indkaldelse, dagsorden og regnskab er opdateret her: Generalforsamling.
Referat, om bestyrelsen, ejerlisten og beboerlisten opdateres snart.

Inden længe indkaldes desuden til ekstraordinær generalforsamling for at få ændret vedtægter til mere tidssvarende udgave.

Ekstraordinær generalforsamling 2013 blev afholdt 15. maj 2013

Indkaldelse og referat kan findes her generalforsamling.

På generalforsamlingen blev det besluttet at finansiere et nyt tag ved at frasælge tagetagen til ejerlejligheder.

Bestyrelsen er i fuld gang med at fremsende udbudsmateriale til 5 forskellige leverandører og forventer at modtage tilbud henover sommeren.
Bestyrelsen vil indkalde til et informationsmøde når vi har bearbejdet tilbud.
Vi vil desuden holde jer informeret på denne side.

Ekstraordinær generalforsamling 2013 den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Café Sappho

Siderne om bestyrelsen, ejerlisten og beboerlisten er opdateret.

Indkaldelsen er den 6/5 udsendt til alle ejerene, og kan også findes her generalforsamling.

Ordinær generalforsamling 2013 og efterfølgende opdatering af foreningens website

Ordinær generalforsamling 2013 blev afholdt søndag, den 7/4 kl. 17:00 i Mejlgade 71. Underskrevet regnskab, referat og revideret budget bliver tilgængelig fra 1/5-2013 på siden om generalforsamling. Udover de gennemførte punkter om beretning, valg af bestyrelse, revisor, vicevært, varmemester etc., så er hovedemnet om udskiftning af taget ikke færdigdebateret.
Siderne om bestyrelsen, ejerlisten og beboerlisten er opdateret.

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder snarrest til ekstraordinær generalforsamling. Nærmere tilgår.

Velkomstbrev

Velkomstbrevet er blevet opdateret.

Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 blev afholdt tirsdag, den 17/4 kl. 19:30 i Mejlgade 69 ST TV. Underskrevet regnskab, referat og revideret budget er tilgængelig her. På generalforsamlingen blev der valgt ny bestyrelse, samt nye viceværter. Disse to sider er derfor opdateret på vores website, sammen med ejerlisten, hvor der har været en opdatering skyldig i nogen tid.

Michael er flyttet

For de som endnu ikke har opdaget det, så er jeg fraflyttet Mejlgade 69. Jeg ejer stadig lejligheden, men forhåbentlig er det kun for en kort stund endnu. På generalforsamlingen vil det blive diskuteret hvordan de forskellige opgaver jeg har udfyldt kan og bør fordeles i fremtiden. Mange tak for 12 hyggelige år. Jeg har nydt at bo i Mejlgade med gode naboer, men nu er det tid at prøve noget andet.

Michael

Formanden er flyttet

…men det gør ikke noget, for hun ejer stadig lejligheden og hun er stadig formand.
Kristina er flyttet til København for at studere et par år og tillykke med det. Hun forbliver formand for bestyrelsen, men viceværtposten i nummer 67 samt tjansen som gasmester overtages af Berit (67 3. TV).

Website opdateret

Siden med mæglerpakke er nu fuldstændig. Alle dokumenter der typisk rekvireres af ejendomsmægler i forbindelse med salg af lejligheder kan findes på denne side (i kombination med vores regnskaber der findes under “generalforsamlinger”).

Jeg har konstateret at der var noget rod i dokumentlinks på vores side med dokumenter fra gamle generalforsamlinger. Disse er nu i orden.

Michael

Ekstraordinær Generalforsamling den 16. maj 2011

På grund af mangelfuldt fremmøde på den ordinære Generalforsamling afholdes der 16. maj fra kl. 19:30 hos Michael i nr. 69 ST TV.

Kig i Menuen Generalforsamling, hvor du finder indkaldelsen.

Jeg arbejder i øjeblikket på at få lavet en likviditetsoversigt som lovet på den ordinære generalforsamling. Derfor er alle dokumenterne ikke klar endnu. De vil forefindes efter påske. Jeg sætter en notits her på forsiden når alle dokumenter der skal bruges til den ekstraordinære generalforsamling er klar.

Michael

Dette website er under udvikling. Adskillige af menuerne har intet indhold.