Indlæg af mejlmin

Generalforsamling 5. april 2016 kl. 19.00 i Café Sappho

Mere info udsendes. Information om gadekærsprojektet i gården Gårdlavet (fælles med Rådmand Liisbergsgade og ejendommene i gården lige nord for RM. Liisbergsgade) har i længere tid sammen med Naturhistorisk Museum og Covi Consult drøftet planer om et forsøgsprojekt, hvor man etablerer et smukt vandbassin med planter for at udsmykke vores gård. Nu er vi endelig […]

Ekstraordinær generalforsamling 2013 blev afholdt 15. maj 2013

Indkaldelse og referat kan findes her generalforsamling. På generalforsamlingen blev det besluttet at finansiere et nyt tag ved at frasælge tagetagen til ejerlejligheder. Bestyrelsen er i fuld gang med at fremsende udbudsmateriale til 5 forskellige leverandører og forventer at modtage tilbud henover sommeren. Bestyrelsen vil indkalde til et informationsmøde når vi har bearbejdet tilbud. Vi vil […]

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 blev afholdt tirsdag, den 17/4 kl. 19:30 i Mejlgade 69 ST TV. Underskrevet regnskab, referat og revideret budget er tilgængelig her. På generalforsamlingen blev der valgt ny bestyrelse, samt nye viceværter. Disse to sider er derfor opdateret på vores website, sammen med ejerlisten, hvor der har været en opdatering skyldig i nogen tid. […]

Formanden er flyttet

…men det gør ikke noget, for hun ejer stadig lejligheden og hun er stadig formand. Kristina er flyttet til København for at studere et par år og tillykke med det. Hun forbliver formand for bestyrelsen, men viceværtposten i nummer 67 samt tjansen som gasmester overtages af Berit (67 3. TV). Website opdateret Siden med mæglerpakke […]

Ekstraordinær Generalforsamling den 16. maj 2011

På grund af mangelfuldt fremmøde på den ordinære Generalforsamling afholdes der 16. maj fra kl. 19:30 hos Michael i nr. 69 ST TV. Kig i Menuen Generalforsamling, hvor du finder indkaldelsen. Jeg arbejder i øjeblikket på at få lavet en likviditetsoversigt som lovet på den ordinære generalforsamling. Derfor er alle dokumenterne ikke klar endnu. De vil […]